© Alfred Trujillo | www.il-lustrador.com

En Rabellut i la casa ensorrada

Ilustracions per el llibre «En Rabellut i la casa ensorrada» sobre mediació familiar.