© Alfred Trujillo | www.il-lustrador.com

La flauta Màgica

Ilustracions per el llibre CD «La flauta màgica» de l’opera de W. A. Mozart.