© Alfred Trujillo | www.il-lustrador.com

Retrats

Retrats dibuixats amb Ipad.